JĘZYK
WALUTA
PickUrPack właśnie dotarł do Polski!
PickUrPack

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Nasze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

W PickUrPack głęboko wierzymy w znaczenie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu. Staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których prowadzimy działalność, dając im dobry przykład poprzez wdrażanie etycznych, zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych praktyk.

Środowisko stanowi pierwszy kluczowy filar społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 

Staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko poprzez taktykę, która jest przyjazna dla środowiska. Od wyboru materiałów nadających się do recyklingu do naszych opakowań, po promowanie redukcji odpadów i odpowiedzialnego zarządzania zasobami, naszym celem jest zachowanie planety dla przyszłych pokoleń. Znaczny odsetek naszych produktów posiada certyfikat FSC, a marka Tessera jest kamieniem węgielnym rynku zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie opakowań do żywności.

Motywacja społeczeństwa do świadomej postawy ekologicznej jest kolejnym filarem naszej społecznej odpowiedzialności biznesu.

Priorytetowo traktujemy odpowiedzialność społeczną, wspierając miejscowe społeczności i inicjatywy. Organizowanie i uczestniczenie w akcjach sprzątania, sadzenie drzew na żyznych glebach, adopcja zwierząt zagrożonych wyginięciem w celu zapewnienia im ochrony to tylko niektóre z działań, które podjęliśmy w poprzednich latach w celu wywierania znaczącego i pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Wszystkie były przeprowadzane przy szerokim udziale całego personelu, ale także zaproszonych wolontariuszy.

Koncentrowanie się na kapitale ludzkim to kolejny filar naszej odpowiedzialności społecznej.

Regularnie, poprzez seminaria i warsztaty, szkolimy nasz personel w zakresie rozwoju i innowacji w różnych kwestiach społecznych i środowiskowych, takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym. Na naszej stronie internetowej udostępniamy również wpisy na blogu dotyczące kwestii środowiskowych, dając czytającym szansę na kształcenie się i poszerzanie swojej wiedzy. 

Jesteśmy ponadto zobowiązani do zapewnienia etycznych zachowań w całym naszym łańcuchu dostaw. Starannie wybieramy naszych dostawców i angażujemy się w transparentne i odpowiedzialne relacje biznesowe. Cenimy sobie różnorodność, otwartość i uczciwe traktowanie wszystkich osób zaangażowanych w nasze działania. 

Starając się zawsze o coś więcej, nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszych działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesowej. Intensywnie poszukujemy partnerów wśród organizacji i projektów, które promują edukację, zdrowie i dobrobyt społeczny. Poprzez tę współpracę staramy się przyczyniać do poprawy społeczeństwa i wzmocnienia pozycji jednostek i społeczności.

Razem tworzymy lepszy świat dla przyszłych pokoleń! Świat pełen szacunku, empatii i zrozumienia dla całego społeczeństwa i środowiska.