JĘZYK
WALUTA
PickUrPack właśnie dotarł do Polski!
PickUrPack

Regulamin

Umowa pomiędzy Użytkownikiem a PickUrPack

Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej (pickurpack.com), otrzymujesz ofertę zakupu produktu na poniższych warunkach. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności i potwierdzenia ceny zamówienia.
Czas wysyłki może się różnić w zależności od dostępności, a wszelkie gwarancje lub oświadczenia dotyczące czasu dostawy podlegają opóźnieniom wynikającym z opóźnień pocztowych lub działania siły wyższej, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie z informacjami na temat dostawy.Dispatch times may vary according to availability and any guarantees or representations made as to delivery times are subject to any delays resulting from postal delays or force majeure for which we will not be responsible. Please see our Delivery information page for further information.

Aby zawrzeć umowę z PickUrPack, musisz mieć ukończone 18 lat. PickUrPack zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku złożonego przez użytkownika. Jeśli Twoje zamówienie zostanie przyjęte, poinformujemy Cię o tym e-mailem i potwierdzimy tożsamość strony, z którą zawarłeś umowę. Składając zamówienie, zobowiązujesz się, że wszystkie podane nam dane są prawdziwe i dokładne, że jesteś upoważnionym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej, konta bankowego lub innego konta portfela cyfrowego, takiego jak PayPal, Google Pay itp. używanego do składania zamówienie i że istnieją wystarczające środki na pokrycie kosztów towarów.In order to contract with PickUrPack you must be over 18 years of age. PickUrPack retains the right to refuse any request made by you. If your order is accepted, we will inform you by email and we will confirm the identity of the party which you have contracted with. When placing an order, you undertake that all details you provide to us are true and accurate, that you are an authorized user of the credit or debit card, bank account or other digital wallet account like PayPal, Google Pay etc. used to place your order and that there are sufficient funds to cover the cost of the goods.

1. Wprowadzenie

 1. Poniżej podany jest regulamin, zgodnie z którym dostarczamy Klientowi nasze Produkty („Regulamin”).
 2. Ty jako Klient, powinieneś uważnie przeczytać ten regulamin przed złożeniem zamówienia do nas. Niniejszy regulamin informuje Klienta, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy dostarczać mu nasze Produkty, w jaki sposób Klient i my możemy zmienić lub rozwiązać Umowę, co zrobić w przypadku problemu oraz inne ważne informacje. Jeśli Klient uważa, że w niniejszym regulaminie istnieje błąd, prosimy o kontakt w celu jego omówienia.
 3. Jeśli jesteś Klientem biznesowym, niniejszy regulamin stanowi całość umowy między nami w odniesieniu do Twojego zakupu. Klient biznesowy przyjmuje do wiadomości, że nie polegał na żadnym oświadczeniu, obietnicy, oświadczeniu, zapewnieniu lub gwarancji złożonej lub udzielonej przez nas lub w naszym imieniu, które nie są określone w niniejszym regulaminie, i że nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu niewinnego lub wynikającego z zaniedbania wprowadzenia w błąd lub wynikające z zaniedbania zniekształcenie oparte na jakimkolwiek stwierdzeniu zawartym w niniejszej umowie.
 4. Nasi Klienci biznesowi mogą być uprawnieni do posiadania kont handlowych. Jeśli jesteś Klientem biznesowym, możemy zażądać dowodu, w sposób zadowalający nas, że nie jesteś Klientem konsumentem i że prowadzisz działalność handlową, wypłacalną, w tym między innymi Twój numer VAT i faktury biznesowe oraz inne informacje wymagane na naszym formularzu wniosku o rachunek handlowy. Całkowicie zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia wniosku o rachunek handlowy, który uznamy, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, za niespełniający naszych kryteriów lub w przypadku, gdy mamy jakikolwiek powód, by wątpić w Twoją wypłacalność lub status Klienta biznesowego. Zastrzegamy sobie również całkowicie prawo do anulowania lub odwołania Twojego rachunku handlowego w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga akceptacji całego poniższego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) i prosimy o uważne zapoznanie się z nim przy każdej wizycie i korzystaniu z naszego sklepu internetowego. W szczególności powinieneś mieć świadomość, że korzystanie z naszego sklepu internetowego oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu, pod warunkiem zrealizowania zamówienia; w związku z tym zakłada się Twoją wyraźną i bezwarunkową akceptację oraz Twoją zdolność prawną.
 6. Regulamin podlega prawu greckiemu, w szczególności obowiązującym przepisom regulującym kwestie związane z ochroną klientów, handlem elektronicznym, ochroną i prywatnością danych osobowych, ochroną praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub odnowienia Regulaminu, a także zobowiązuje się do informowania Cię o wszelkich aktualizacjach i zmianach za pośrednictwem strony internetowej tego sklepu internetowego. 
 8. Jakiekolwiek anulowanie określonego warunku nie powoduje anulowania innych warunków Regulaminu. Nieskorzystanie przez Firmę z jej praw wynikających z niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tych praw.

2. Informacje o nas i sposobach kontaktu z nami

 1. Strona internetowa www.pickurpack.com jest sklepem elektronicznym (e-sklepem) utworzonym i prowadzonym przez spółkę pod nazwą handlową „INTERTAN SA” posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 094312775, Urząd Skarbowy w Chalkidzie, Grecja, z siedzibą w Nea Lampsakos, Chalkida, Grecja (zwaną dalej „Spółką”), w celu prezentacji i sprzedaży swoich produktów przez Internet. Dane kontaktowe Spółki są następujące: numer telefonu: 210 210 12 11, oraz adres elektroniczny/e-mail [email protected].
 2. Klient może się z nami skontaktować, dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta pod numer: 210 210 12 11, lub pisząc do nas na adres: [email protected] oraz wysyłając korespondencję pocztą na adres: Nea Lampsakos, Chalkida, Greece, Zip Code: 34150
 3. Jeśli będziemy musieli skontaktować się z Klientem, zrobimy to telefonicznie lub pisząc do Klienta na adres e-mailowy lub adres pocztowy, który został podany nam podczas składania zamówienia lub w trakcie zakładania konta.
 4. Kiedy używamy w tym regulaminie słów „pisanie” lub „napisane”, dotyczą one korespondencji e-mailowej.
 5. Nasza strona internetowa: https://www.pickurpack.com/.

3. Nasza wspólna umowa

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie na naszej stronie internetowej, aby złożyć zamówienie. Każde zamówienie jest Twoją propozycją zakupu Produktów podlegających niniejszemu Regulaminowi(„Zamówienie”).
 2. Po złożeniu Zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail potwierdzającą, że ją otrzymaliśmy, ale pamiętaj, że nie oznacza to, że Twoje zamówienie zostało przyjęte. Nasza akceptacja Twojego zamówienia nastąpi w sposób opisany w punkcie 3.3.
 3. Przyjęcie przez nas zamówienia nastąpi:
  1. w przypadku płatności kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdy wyślemy do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem zatwierdzenia i realizacji płatności; lub
  2. lub w przypadku wystawienia faktury dla Klienta, po pełnej zapłacie naszej faktury zgodnie z naszymi warunkami faktury, w którym to momencie wejdzie w życie wiążąca umowa między Klientem a nami na warunkach określonych w tej umowie („Kontrakt”).
 4. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania dowolnego zamówienia w dowolnym momencie bez podania Klientowi wyjaśnień.

 5. Jeśli nie będziemy w stanie przyjąć zamówienia, poinformujemy Cię o tym na piśmie i nie obciążymy opłatą za produkt(y). Może to być spowodowane brakiem produktu w magazynie, nieoczekiwanymi ograniczeniami naszych zasobów, których nie mogliśmy rozsądnie zaplanować, ponieważ uzyskana przez nas referencja kredytowa Klienta nie spełnia naszych minimalnych wymagań, ponieważ zidentyfikowaliśmy błąd w cenie lub opisie produktu lub dlatego, że nie jesteśmy w stanie dotrzymać podanego przez Klienta szacowanego terminu dostawy.
 6. Przydzielimy Ci numer zamówienia sprzedaży i poinformujemy o szczegółach, kiedy przyjmiemy Twoje Zamówienie. Pomocne jest, aby w każdej korespondencji odnośnie do zamówienia podawać numer zamówienia.
 7. Całkowicie zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakichkolwiek zamówień w dowolnym momencie i bez dalszego powiadomienia lub uzasadnienia.

4. Nasze produkty

 1. Zdjęcia produktów na naszej stronie służą wyłącznie celom poglądowym. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory były wyświetlane właściwie, nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na urządzeniu prawdziwie oddaje kolor produktów. Twój produkt może się nieznacznie różnić od tego przedstawionego na zdjęciach.
 2. Opakowanie produktu może się nieznacznie różnić od tego przedstawionego na zdjęciach na naszej stronie internetowej.
 3. Rysunki, fotografie, ilustracje, specyfikacje, dane dotyczące wydajności, wymiarów, wagi itp., niezależnie od tego, czy są zawarte w umowie, czy w prezentacji, zostały dostarczone przez nas w przekonaniu, że są tak dokładne, jak to możliwe, ale nie stanowią opisu towarów, nie stanowią naszych oświadczeń i nie gwarantujemy ich dokładności.
 4. Wszystkie rysunki, fotografie, ilustracje, specyfikacje, dane dotyczące wydajności, rozmiarów, wagi itp. („Informacje PickUrPack”) stanowią własność firmy Intertan SA. Zobowiązujesz się, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, modyfikować, sprzedawać ani rozpowszechniać żadnych Informacji PickUrPack do własnych celów osobistych i/lub biznesowych, w tym między innymi na żadnej stronie internetowej. Poza przypadkami wyraźnie uzgodnionymi z nami na piśmie, dodatkowo zobowiązujesz się, że nie będziesz odsprzedawać, reklamować, promować ani w inny sposób dystrybuować produktów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub platformie (zarówno online, jak i offline)

5. Prawa własności intelektualnej – Znaki towarowe

 1. Cała zawartość strony internetowej, w tym obrazki, wykresy, fotografie, rysunki, teksty, świadczone usługi, dźwięki, filmy, nazwy, logo, cechy charakterystyczne, produkty i ogólnie wszystkie pliki stanowią własność intelektualną, zarejestrowane znaki towarowe i znaki usługowe Spółki i/lub jej współpracowników i są chronione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa greckiego i unijnego oraz konwencji międzynarodowych. 
 2. W związku z tym surowo zabronione jest wszelkie kopiowanie, publikowanie, przesyłanie na stronę, nagrywanie analogowe/cyfrowe i mechaniczne powielanie, dystrybucja, przesyłanie, pobieranie, przetwarzanie, odsprzedaż, tworzenie dzieł pochodnych lub wprowadzanie opinii publicznej w błąd co do faktycznego dostawcy treści zawartych na tej stronie internetowej.

6. Obowiązki użytkownika

 1. Niniejszym akceptujesz, zgadzasz się i stwierdzasz, że będziesz w sposób uczciwy i odpowiedni korzystać z naszego sklepu internetowego. W szczególności poniżej wymieniamy przykładowe obowiązki użytkownika:
  1. Zobowiązujesz się nie wykorzystywać strony internetowej do wysyłania, publikowania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek wiadomości, które z jakiegokolwiek powodu są nielegalne.
  2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła do swojego konta.
  3. Ponadto ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ostrożne korzystanie z konta, standardowe wylogowanie z konta na koniec każdej sesji, a także za wszelkie transakcje przeprowadzane za pośrednictwem swojego konta. 
  4. Przed zakończeniem transakcji należy dokładnie sprawdzić dostarczone informacje techniczne i przydatność produktów, które chce się zamówić.
  5. Jesteś zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących przesyłania danych z Grecji i Europy do krajów trzecich.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Firma może nie gwarantować dostępności zamówionych produktów. Jednak w przypadku niedostępności produktów zobowiązujemy się poinformować Cię o tym w rozsądnym terminie od daty zamówienia. The Company may not warrant the availability of the ordered products. However, in case of non-availability of the products, we pledge to inform you within a reasonable period since your order date. 
 2. Firma zastrzega sobie prawo do wszelkich błędów technicznych lub typograficznych odnośnie do funkcji produktu, które umknęły jej uwadze lub wystąpiły nieumyślnie lub są spowodowane jakimkolwiek przestojem strony internetowej z powodu działania siły wyższej. 
 3. Ponadto Firma ponosi odpowiedzialność za działania umyślne i rażące niedbalstwo wobec użytkowników tylko w przypadku niewykonania zamówienia lub opóźnienia w dostarczeniu zamówionych produktów.  Ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania dostawy w przypadku działania siły wyższej (np. złe warunki pogodowe, strajki itp.).  
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywiste lub wynikowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą być spowodowane niemożnością korzystania ze strony internetowej oraz błędami, przerwami, wadami lub opóźnieniami w funkcjonowaniu strony lub przekazywaniu informacji za pośrednictwem strony do sieci internetowej. 
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, które mogą pojawić się podczas uzyskiwania przez użytkowników dostępu do strony internetowej i korzystania z niej, a które są związane z kompatybilnością ich infrastruktury z nią lub jakimikolwiek „wirusami” lub innymi szkodliwymi składnikami występującymi na stronach internetowych.
 6. Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić firmę ALO, jej dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami prawnymi, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, w jakikolwiek sposób wynikającymi z, odnoszącymi się bezpośrednio lub pośrednio do korzystania przez Ciebie z Witryny, naruszenia przez Ciebie Regulaminu lub publikowania albo przesyłania jakichkolwiek materiałów na stronę lub za jej pośrednictwem przez Ciebie, w tym między innymi przez osoby trzecie twierdzące, że jakiekolwiek informacje lub materiały, które dostarczasz, naruszają prawa własności osoby trzeciej.
 7. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub karne szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej lub zakupu produktów.
 8. Nasza odpowiedzialność, jeśli istnieje, ograniczona jest do ceny zakupu zapłaconej za produkty.

8. Zakup produktów

 1. Sklep internetowy www.pickurpack.com działa na podstawie przepisów Ustawy 2251/1994 o ochronie konsumentów, a w szczególności na podstawie uchwały Ζ1-496/2000 o handlu towarami i usługami na odległość.
 2. Korzystanie z usług e-sklepu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami wykraczającymi poza obowiązujący schemat cenowy za powszechny dostęp do sieci Internet płatny wyłącznie odpowiednim dostawcom trzecim.  
 3. Formularze zamówień i pokwitowania, które otrzymasz za zakup, zawierają wszelkie szczegółowe warunki, które mają zastosowanie dodatkowo do zakupu każdego konkretnego produktu wraz z warunkami niniejszej umowy.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia i/lub odmowy realizacji zleceń, pod warunkiem poinformowania zainteresowanych osób o przyczynach takiego zastrzeżenia lub odmowy w rozsądnym terminie. 
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów, reklamacji, uwag itp. powstałych podczas zakupu produktów, należy niezwłocznie powiadomić Firmę, dzwoniąc do Centrum obsługi klienta pod numer 210 210 12 11,codziennie od 09:00 do 17:00 lub wysyłając e-mail na adres [email protected].
 6. Cena produktu nie zawiera podatku VAT (o ile nie zaznaczono tego inaczej) i jest ceną wskazaną na stronach zamówienia podczas składania zamówienia.
 7. Firma dokłada zawsze wszelkich starań, aby dane i ceny produktów dostępnych za pośrednictwem e-sklepu były poprawnie wyświetlane.
 8. Jeśli jednak okaże się, że produkt jest oferowany po niezwykle niskiej cenie lub ma nietypowe właściwości, bez żadnych szczególnych przyczyn to uzasadniających, prosimy o kontakt z Firmą przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia błędów typograficznych lub technicznych w cenach i cechach produktów.

9. Zasady płatności

 1. Płatność za produkty musi być dokonana w całości w momencie składania zamówienia, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.
 2. Akceptujemy płatności za pomocą metod określonych na stronie internetowej. Ty jako klient ze swojej strony zgadzasz się podać dokładne i prawidłowe informacje dotyczące płatności.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w postaci przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://www.pickurpack.com/payments.
 4. W przypadku braku płatności lub opóźnienia w płatności zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub anulowania zamówienia i skorzystania z dostępnych nam środków prawnych.

10. Wysyłka i dostawa

 1. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć produkty w przewidywanym terminie dostawy. Nie gwarantujemy jednak terminów dostaw i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub szkody spowodowane procedurą dostawy.
 2. Ryzyko utraty i tytuł prawny do produktów przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia ich przez nas przewoźnikowi. Jesteś odpowiedzialny za zgłaszanie przewoźnikowi wszelkich roszczeń dotyczących uszkodzonych lub zagubionych przesyłek.
 3. Na elektronicznym formularzu zamówienia Klient wybiera sposób dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 4. Ze względów bezpieczeństwa dostawa odbywa się pod adres podany w zamówieniu, a nasi kurierzy nie wjeżdżają na teren Twojej siedziby. Jeśli pod Twoim adresem dostawy nie ma nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę, nasi kurierzy mogą zostawić Ci awizo informujące o zmianie terminu dostawy lub odebraniu produktów z lokalnego magazynu. W przypadku ponownego dostarczenia nieodebranych zamówień zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za ponowną dostawę.
 5. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w sklepie internetowym oraz więcej szczegółów dotyczących wysyłki dostępnych jest pod adresem https://www.pickurpack.com/delivery-shipping.

11. Zwroty towarów i płatności

 1. Nasze zasady dotyczące zwrotów towarów i płatności są opisane osobno na stronie internetowej.Our return and refund policy are outlined separately on the Website.
 2. Wszelkie koszty wysyłki zwrotnej ponosi kupujący, chyba że zwrot wynika z naszego błędu lub wadliwego produktu.
 3. Obecnie obowiązująca polityka zwrotów towarów i płatności jest dostępna na stronie https://www.pickurpack.com/returns.

12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

 1. Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem greckim. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Chalkidzie w Grecji.

13. Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

 1. Zgodnie z Dyrektywą 2013/11/WE, która została włączona do greckiego ustawodawstwa wraz z KYA 70330/2015, możliwość elektronicznego rozstrzygania sporów konsumenckich w procesie alternatywnego rozstrzygania sporów jest obecnie przewidziana w całej Unii Europejskiej. Jeżeli Klient ma problem z zakupem, którego dokonał w sklepie internetowym, a mieszka na terenie UE, może skorzystać z serwisu:According to the Directive 2013/11/EC, which was incorporated into the Greek legislation with the KYA 70330/2015, the possibility of electronic resolution of consumer disputes with the Alternative Dispute Resolution process is now foreseen throughout the European Union. If the Customer has a problem with a purchase they made from the Online Store and resides in the EU, they can use this website https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. 

14. Zastrzeżenie ochrony danych

 1. PickUrPack jest mocno zaangażowany w ochronę prywatności Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twoich klientów. Korzystając z usług na tej stronie, potwierdzasz i zgadzasz się, że gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie tych danych osobowych przez INTERTAN podlega naszej Polityce prywatności .

15. Linki zewnętrzne

 1. Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych. Jednak po skorzystaniu z tych linków w celu opuszczenia naszej strony należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną witryną. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania takich stron, a takie witryny nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie do danej strony internetowej.Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.
 2. Linki zewnętrzne działają zgodnie z regulaminem stron internetowych, do których prowadzą łącza.

16. Zmiany w umowie

 1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub aktualizowania niniejszej umowy w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację zmienionej umowy.We reserve the right to modify or update this Agreement at any time without prior notice. Any changes will be effective immediately upon posting on the Website. Your continued use of the Website after the modifications constitutes your acceptance of the revised Agreement.